Vrienden van het Ateamuseum

Wat?

De vrienden van het Ateamuseum zijn een aantal gewezen Ateamedewerkers, die een bezorgdheid delen omtrent het erfgoed van het (voormalig) bedrijf. Door de voortdurende herstructureringen en verhuizingen, eigen aan het begin van de 21ste eeuw, was het Ateapatrimonium uit de 20ste eeuw in zijn bestaan bedreigd.

Missie: red het industrieel erfgoed

Daarom bundelden zij hun krachten, en zochten een nieuwe bestemming voor dit industrieel erfgoed. Die denken zij gevonden te hebben in het MAS (Museum aan de Stroom) te Antwerpen. Na enkele gesprekken met medewerkers van het MAS, voelden ze aan dat ze op dezelfde golflengte zaten, en probeerden zo samen een oplossing te vinden waar iedereen zich kon in vinden.

Aan Siemens en Nokia Siemens Networks werd de vraag gesteld of we dit mogen schenken aan de stad Antwerpen, dit is goedgekeurd. Ook de stad Antwerpen heeft hier haar goedkeuring aan gegeven.

Achtergrond

Antwerpen was immers, met bedrijven zoals Bell en Atea, een telecomstad bij uitstek gedurende meer dan 100 jaar. Beide firma’s hebben grosso modo eenzelfde evolutie doorgemaakt en werden alletwee opgenomen in een groter geheel.

Het MAS, dat zowat de geschiedenis van de stad in kaart brengt, was dan ook aangenaam verrast met het aanbod van het  Atea erfgoed.

Bedoeling van het MAS

MAS wil delen van de collectie gebruiken in een telecomtententoonstelling, die  gepresenteerd wordt in het nieuwe museum. Het zou hiervoor beroep willen doen op de medewerkers van het Atea-museum om deze invulling verder uit te werken. In de praktijk kan dit betekenen:

Hulp gevraagd van atea experten

De opname van de collectie kan echter niet gebeuren zonder de inbreng van de (oud-)medewerkers van Atea. Zowel op inhoudelijk vlak (wat zijn die dingen?) als logistiek vlak (catalogeren, registreren) worden mensen gezocht die mee de handen uit de mouwen willen steken.

Heb je op Atea gewerkt, dan ken je altijd wel een beetje van Atea, zijn geest en zijn producten.

Heb je een paar uur per week, of per maand tijd? Dan doen we graag op jou beroep.

Wie

Voorlopig zijn volgende mensen bij “de vrienden van het Ateamuseum” betrokken:

Carlos Bekaert, Luc Bruglemans, Erik De Cooman, Louis De Raedt, Willy Rummens, Alex Sauwens, Hubert Vanooteghem, Jan Verhelst, Karel Verhelst.

In de toekomst hopen zij echter dat meerdere van hun vroegere collega’s hun bezorgdheid delen, en daadwerkelijk zullen meewerken.

terug naar het overzicht


laatst gewijzigd op 23/02/12 door Jan Verhelst